User Tools

Site Tools


projekt:rudel:meeting_2020_11_24

Hej

TL;DR Klicka här på Torsdag kl 18:15: https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt För att hjälpa till med Updates fortlevnad.

Många gånger har vi hört att Update inte får vara kvar i lokalerna. “När?” har vi frågat, “Snart” har svarit varit, “Kanske nästa år?!”, men på mina 15 år i föreningen har vi kunnat ducka och förhandla.

Så när jag nu säger det är på allvar och att IT-institutionen evakuerar MIC till förmån för det nya huset vid Ångström när det står klart till årskiftet 2021/2022 och Update faktiskt åker ut.. så rycker du kanske på axlarna.

Gör inte det! Gå med i RUDEL, projektet med den dåliga förkortningen (Rädda Update, Död Eller Levande).

Nästa torsdag (Den 3:e December kl 18:15) har vi ett uppstart via video:

https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt

Målet är att ha ett alternativ utrymme för föreningens aktiviteter och föremål i god tid innan vi _måste_ flytta. Vi kommer prata finansiering, vi kommer prata “allmännyttig förening”, sponsring, sammarbete med Uppsala Makerspace, skatteregler och museum! Kalla mig masochist men jag tror det kommer blir roligt! En nystart för Update.

Svara gärna på detta brev om du kommer, CC:a Update@Update.UU.SE

Mvh, Pontus.

projekt/rudel/meeting_2020_11_24.txt · Last modified: 2020/12/30 19:04 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki