User Tools

Site Tools


projekt:rudel:meeting_2021_01_06

Protokoll möte 2021-01-06

Hej

Vi (Jag, Ante, Vol, davidk, thorild) satte oss ner och pratade efter onsdagsmötet i onsdags.

Det var trevligt, bland annat pratade vi om UMS och hur de verkar planera för att använda förrådsdelen, den vi pratat om skulle kunna passa oss, som just förråd. Och hur de vill växa sitt medlemsantal för att kunna finansiera lokalen helt själva (Viss spekulation från min sida)

Jag känner det är svårt att hitta ett klockrent sätt för Update att uppgå i UMS som är bra för båda föreningarna. Anke, jag vet att det är något du gärna vill, har du några idéer om hur vi skulle kunna fortsätta ett sammarbete med UMS? Det är nog hög tid att kontakta dom med något konkret om det ska bli av.

Sedan ställde vi oss några frågor:

 1. Domän!
  1. Vi vill bevara Update.UU.SE så långt det går i de syften vi kan.
  2. Men vi borde klura ut ett bra alternativ att migrera till när det behövs. Kom med förslag
 2. Slutdatum för lokaler
  1. Finns det ett fastställt datum? Hur tar vi reda på det?
 3. Frågor till styrelsen (Pontus Mailar styrelsen direkt)
  1. Hur går vi vidare med att öppna upp föreningen?
  2. Ska vi byta till swedbank?
 4. Vilken drift vill vi ha kvar?
 5. Thorild och vol ska påbörja en diskussion om hur Updates “moderna” drift skulle kunna fortsätta “post-Universitet”
 6. Hur sker kallelser på ett bra sätt?
  1. Pontus föreslogs göra en doodle för ett möte vecka 3, skickas till update@
 7. Hur tar vi kontakt med UU och Gustavianum?
  1. Pontus pratar med Anke om nästa steg.
projekt/rudel/meeting_2021_01_06.txt · Last modified: 2021/01/09 21:36 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki