User Tools

Site Tools


projekt:rudel:meeting_2021_01_20

Hej

På detta möte kom AndersA, Zeltophil, vol, KGS, lidbjork, Keba, thorild, davidk och pontus.

Det blev en diskussion om hur vi ska gå vidare med UMS och meningarna går litegrann isär. En del av oss vill verkligen se ett samarbete men en annan del ser hellre en lösning med egen lokal. Vi kom i alla fall till att vi ska fortsätta odla kontakterna och se var det leder oss.

Uppsala Universitet har många muséer och vi uppehöll oss en stund med att prata om det kan vara ett alternativ för Update. Att bli UU's datormuseum. Vi ska prata med UU om saken och stänger inte den dörren heller.

Det kom flera bra förslag på hur vi kan hitta lokal och vi enades kring en lista med aktiviteter och ansvar:

  1. Vi önskar att styrelsen kan sammanställa hur många som betalar en högre medlemsavgift.
  2. Lidbjörk ska ta kontakt med UU angående museum för att odla en relation
  3. Bjarni och eller Zeltophil ska forska i vad som händer med Ångström Makerspace lokal efter flytt till nya huset
  4. Vi önskar att styrelsen gör en lista på krav gentemot UMS, alltså grundförutsättningar för att ett samarbete ska vara meningsfullt. En bonus vore om styrelsen kunde formulera krav på en egen lokal.
  5. Nationerna i stan har “bostadsstiftelser” kanske har de lokaler att hyra ut till en studentföreninge. Zeltophil ska prata med Björn Victor.
  6. Pontus ska ta kontakt med kommunen i hopp om ett samarbete liknande Uppsala Maker Space.
  7. Pontus ska sätta upp en “todo”-lista på wikin.

Vidare frågade vi de universitetsanställda (AA, zeltophil, davidk) om de kunde precisera ett datum när Update måste ha flyttat. Det pratades om både januari och mars. Men vi beslutade att Update har som mål att ha löst sin situation absolut senast den 31:a december 2021 om inget annat meddelas.

Det var trevligt som vanligt! Kom gärna nästa gång igen.

Mvh, Pontus

projekt/rudel/meeting_2021_01_20.txt · Last modified: 2021/01/22 11:41 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki