User Tools

Site Tools


projekt:rudel:meeting_2021_01_28

Idag var det rudelmöte. Vi var till en början: Pontus, Davidk, andersa, bjarni, keba och vol. Senare anslöt KGS och Ante.

Vi gick igenom TODO-listan på vår wiki och lade till några punkter: todo

Anke kommer sätta upp någon form av “konto” på Spreadshirt för att kunna sälja Update-t-shirts. Nu söker vi någon som kan göra bra grafik att trycka på t-shirtarna!

Styrelsen har påbörjat bytet av bank vilket kommer ge oss tillgång till Swish i det långa loppet. Och de har börjat fundera på hur stadgar kan justeras för att tillåta medlemmar som inte är knutna till universitetet.

Lidbjörk och Thorild har tittat på ytterligare lokaler:132kvm i kapellgärdet för 12915 kr/mån (ca 1100 kr/kvm/år)

130kvm i salabacke för 8125 kr/mån (750 kr/kvm/år): Lokal 1 och Lokal 2

Lidbjörk har tagit kontakt med UU's musei-chef Margaretha Andersson om utsikterna till att starta ett datormuseum.

Vi har konstaterat att flytten från Polacks påbörjas redan i december och ska vara klar redan i februari. Men man kommer att ansöka om förlängning till slutet av mars. Vi fortsätter dock planera för att Update ska ha en ny lokal senast i december.

Anders och Bjarni kommer att skissa på ett förslag på hur ett museum/verksamhet skulle kunna se för att kunna presentera för potentiella sponsorer.

Pontus har haft kontakt med Uppsala Kommuns “kulturnämnd” och budskapet är ganska tydligt, något bidrag eller stöd kommer vi inte kunna få från den delen. Men kontakten var ändå bra, Elise Rhodin som jag talade med föreslog flera saker vi skulle kunna göra:

- Söka projektstöd, alltså ett riktat stöd till t.ex. en utställning eller föreläsning.

- Ta kontakt med Uppsala industriminnesförening som får sin lokal sponsrad av kommunen och kanske kan vara intresserad av ett sammarbete.

- Kontakta Pia Sörås-Staflin på kommunen som ska har riktigt bra koll på lokalsituationen i Uppsala och kanske kan hjälpa oss att hitta lokaler.

Saker händer, kom med och engagera dig så finns nog Update kvar ett par år till :)

projekt/rudel/meeting_2021_01_28.txt · Last modified: 2021/01/28 20:47 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki