User Tools

Site Tools


projekt:rudel:ums_sammarbete

Uppsala MakerSpace (UMS) och Update

Nytt

Då vi under samtal inte funnit någon gemensam grund för samarbete för just lokalerna så ligger detta på is. Men vi ser gärna att samarbeten på andra sätt kan ske i framtiden.

Lokal

UMS söker aktivt nya lokaler och har hittat en som är något för stor för deras budget. Den ligger i Ekeby bruk och adressen är Ekeby 6M. Update tog kontakt och föreslog ett samarbete, något som UMS nappade på och kan tänka sig att inhysas i samma lokaler som Update under vissa förutsättningar:

  • Att det inte är en hård gräns mellan föreningarna. Utan medlemmar i UMS kan nyttja Updates resurser och del av lokalen (och vise versa)
  • Update och UMS har liknande/samma avgiftsmodell så det inte blir billigare att vara medlem i Update och ändå få tillgång till UMS.
  • Att Updates får med sig ett antal betalande medlemmar som står i proportion till lokalutnyttjandet.
  • Att vi kan komma till ett beslut tidigt nästa år.

Update å sin sida vill inte göra för stora avkall på sin identitet, ha möjlighet att inreda lokaler efter behov och framförallt en yta stor nog att bedriva sin verksamhet på.

Lokalen

Lokalen är totalt 375m2 och det är ytan “Kylrum” och “Vask” i planritningen nedan som i första hand kan vara intressant för Update. Kylrummet är ungefär lika stor som vår nuvarande datorhall, ca 30m2. Kylrum + Vask är ca 90m2. Utöver detta skulle Updates medlemmar kunna utnyttja gemensamma ytor. Därför kan man tänka sig att ge upp vår kära “t-sal” för att UMS ytor kan utnyttjas i samma syfte.

UMS och också lagt upp filmer på lokalen: Spellista på Youtube

ums-lokalen-m--tt.pdf

projekt/rudel/ums_sammarbete.txt · Last modified: 2021/03/11 20:19 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki