User Tools

Site Tools


styrelse:kontaktlista

Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej.

  • Olle Gällmo; (kontaktas av KGS)
  • Kontakta personer i hus 4
  • Michael Thuné. Kolla om bygget verkligen kommer att ske.
  • Philipp Rümmer
styrelse/kontaktlista.txt · Last modified: 2017/11/23 18:44 by kgs