User Tools

Site Tools


styrelse:ledamot

Ledamöter

Ledamöter är medlemmar av styrelsen utan att ha någon specifik roll eller arbetsuppgift. Updates styrelse består av minst två ledamöter (vid sidan om ordförande, sekreterare och kassör) men kan ha fler.

styrelse/ledamot.txt · Last modified: 2015/10/28 18:48 by lidbjork

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki