User Tools

Site Tools


styrelse:todo

To Do för styrelsen

Låt gärna punkter som avklarats till senaste styrelsemötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.

Styrelsen allmänt:

 1. Skriv på wikin
 2. Leta upp flera ställen att ställa ut på
 3. Panta
 4. Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.

bluerai:

 1. Planera en Update-frukost
 2. Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
 3. Ordna en picknick
 4. Tömma montern med kgs.

himnes:

bjarni:

 1. Sweatshopsführer; stående punkt att kalla till torsdagsverkstad varje månad.
 2. Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln, och fortsätt intervjua.
 3. Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
 4. Fråga Marina om det går att få planscher tryckta.
 5. Uppdatera todon.

edark:

kgs:

 1. Tömma montern med bluerai.
 2. Gör en ny utställning till montern.
styrelse/todo.txt · Last modified: 2019/05/01 21:55 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki