User Tools

Site Tools


uppgifter:staedansvarig

Städansvarig

En1) städansvarig per månad ska löpande under månaden:

 • Se till att lokalen hålls ren och uppmana folk att städa upp efter sig
 • Tömma soptunnorna regelbundet2)
 • Slänga skämd mat från kylskåpet
 • Ser till att diskmaskinen körs när det behövs och att den rena disken plockas ur maskinen när den kört färdigt
 • Ser till att det inte blir odiskad disk kvar någonstans eller diskad disk kvar på diskbänken

Det är inte tänkt att månadens städansvarige ska städa upp efter alla andra under månaden, utan snarare ta ansvar för att lokalen hålls ren. Detta kan utöver att själv sköta vissa städsysslor innebära att påminna andra om att städa efter sig själva, be andra ta ut soporna om det behövs, och så vidare.

Den större städningen varje månad faller dock på den städansvarige och ska göras mot slutet av månaden. Detta innebär att man:

 • Torkar rent alla bord
 • Städar köksdelen (torka alla köksytor, gör rent mikrovågsugnen och spishällen, …)
 • Slänger skämd mat från kylskåpet
 • Kollar om frysfacket behöver frostas av och att kylskåpets dreneringshål inte är igensatt
 • Tömmer soptunnorna
 • Tar hand om pant
 • Tar hand om tomglas/metall/andra sopor
 • Sopar golven
 • Moppar golven
 • Städar toaletterna (se checklistan på toalettdörrarna)

Har vi någon sorts större event i lokalen under perioden så ska man även se till att lokalen är någorlunda städad inför och efter.

Trasor, svampar, rengöringsmedel, soppåsar samt kvast, sopskyffel, borste och dammsugare finns i städrummet. Där finns det också toalettpapper. Se över ifall det behöver fyllas på med någon sorts förbrukningsvaror såsom toalettpapper, pappershanddukar, rengöringsmedel, disktrasor eller liknande. När du lämnar tillbaka pant kan du använda pengarna för att betala för sådant. Diskmaskinstabletter och rena kökshanddukar finns i det högra köksskåpet. Rena handdukar till toaletterna finns i väggskåpet inne på respektive toalett. Om handdukarna behöver tvättas kan du ta med dem hem och tvätta dem själv eller be någon av de medlemmar som bor i närheten att tvätta dem.

Sopor från sopkärlen i lokalen kan kastas i soptunnorna på innergården bakom huset. En tunna för kompost respektive brännbart avfall är Updates. Glas, metall och större mängder kartong måste tas till en återvinningsstation, den närmaste finns på Götgatan 21. Elektronikskrot måste köras till någon återvinningscentral.

Alla som använder lokalen måste städa efter sig själva! Om du har använt bord eller andra ytor så städa upp efter dig själv och plocka bort dina saker när du går från lokalen. Om du har använt köket, lämna det rent. Om du har spillt något, torka upp det. Be excellent to each other!

Månad Städansvarig
2022-02 alla vol, zeltophil
2022-03 vol, zeltophil
2022-04 vol, zeltophil
2022-05 bjarni, kgs
2022-06 bjarni, kgs
2022-07 vol, zeltophil
2022-08 vol, zeltophil
2022-09 bjarni, kgs inte städat
2022-10 bjarni, kgs
2022-11 bjarni, kgs inte städat
2022-12 bjarni, kgs
2023-01 micken, thorild inte städat
2023-02 micken, thorild vol, zeltophil
2023-03 micken, thorild, lidbjork
2023-04 ornotermes, thorild
2023-05 vol, zeltophil
2023-06 ornotermes, jarv
2023-07 magnusl
2023-08 jarv, kgs
2023-09 lidbjork, obscurity
2023-10 bjarni, hansit
1)
Det rekommenderas att dela två månader med två personer, så blir det roligare.
2)
Detta är viktigt då vi har problem med gnagare och andra skadedjur.
uppgifter/staedansvarig.txt · Last modified: 2024/01/30 19:51 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki