User Tools

Site Tools


admin:flytt

Updates drift i samband med flytt från UU:s lokaler

Bakgrund (uppdaterat 2021-12-22)

Under årsskiftet 2021/2022 flyttar Update ur våra lokaler på Polacksbacken, inklusive vår datorhall. Vi har tyvärr inte erbjudits användbara alternativa lokaler av UU. Vi jobbar för kunna drifta små saker hos UU även i framtiden, men har inget klart just nu, och det skulle i vilket fall bli ett längre driftavbrott på det när IT-inst flyttar. Vår planering utgår därför efter att göra oss mindre beroende av UU för vår drift, och flytta ut det som är mest kritiskt för vår verksamhet.

Vad händer? (uppdaterat 2021-12-14)

För att undvika att vi står utan viktiga tjänster under flytten (och tills vi kanske har bättre möjligheter att drifta saker i framtiden) så låter vi tjänster som är kritiska för föreningens verksamhet driftas på virtuella maskiner hos en extern leverantör (Hetzner) tills vidare.

All drift stannar inom EU.

Styrelsen har registrerat en ny domän åt oss, dfupdate.se. Nya tjänster och tjänster som flyttas kommer att vara tillgängliga under den domänen (mer info om specifika tjänster nedan). Öppnar sig möjligheten att fortsätta använda vår gamla domän för åtminstone vissa saker, åtminstone under en övergångsperiod, så kommer vi givetvis att försöka göra detta.

För mer detaljer, se uppräkningen av tjänster nedan. Har du frågor, läs FAQ i slutet på denna sida och kontakta admin@ om din fråga inte besvaras här.

Vad bör jag göra som medlem? (uppdaterat 2022-01-05)

Som medlem bör du snarast migrera till vårt nya, externa mailsystem:

Instruktioner för mailmigrering

Använder du din Update-mailadress till kontakt med företag och andra föreningar, bör du tyvärr vara beredd på att adresser i Update.UU.SE kommer att drabbas av ett driftavbrott snart, och kanske aldrig börja fungera igen, vi kan inte lova något. (Vi hoppas vi kan behålla dem, men kan inte ge några garantier eftersom det ligger utanför vår kontroll.) Du bör snarast kontakta dessa och adressändra.

Du bör vidare se till att du betalat din medlemsavgift, och att föreningen har din aktuella kontaktinformation (snigelpostadress, telefonnummer, ev. epostadress utanför Update).

Äger du mailinglistor hos Update som du vill fortsätta använda behöver de också migreras snarast.

Vad bör jag göra som icke-medlem eller f.d. medlem som använder Updates tjänster?

Du borde vara medlem. Bli medlem.

Högprioriterade tjänster

Mail (uppdaterat 2021-12-22)

Vi utgår från att vår mail kommer att bli tvungen att flytta till nya domänen dfupdate.se. Vi kommer att fortsätta tillhandahålla mailkonton (åtkomliga via IMAP) för medlemmar. Personliga mailalias flyttar med till nya domänen. Funktionsadresser inom Update (som styrelse@) likaså, de går att använda redan nu (förutom att en del mottagare inte börjat läsa mailen i nya mailsystemet än och kanske därför inte ser meddelanden till de nya adresserna med en gång.)

I fortsättningen gäller följande:

  • Läsa mail: imap.dfupdate.se (imaps eller imap+STARTTLS)
  • Skicka mail: smtp.dfupdate.se (STARTTLS)
  • Webmail: webmail.dfupdate.se (webmailklienten Roundcube)

Följ snarast dessa instruktioner för attt migrera till nya mailsystemet!

Möjligheten att logga in direkt på mailservern och köra sin klient där försvinner. I stället för procmail (som inte underhålls på mycket länge) erbjuder vi Sieve för filtrering/sortering av mail på serversidan i nya mailsystemet. Sieve-regler redigeras genom webmailtjänsten. Filtreringsspråken är så olika så vi har inte gjort några försök att konvertera befintliga .procmailrc till sieve (undantag: rena generella vidaresändningar, se stycket om .forward).

(NYTT 2021-12-17) Har din updatemail vidaresänts genom .forward-fil, så har vidaresändningen flyttats med till nya mailsystemet i form av en automatgenererad sieve-regel. (Detsamma gäller om du haft en .procmailrc som i sista regeln vidaresänder all mail, då har den vidaresändningen fått följa med på samma sätt, någon mer avancerad migrering av procmail-regler har dock inte gjorts.) Vill du ändra, deaktivera eller permanent ta bort denna vidaresändning kan du göra det genom att redigera dina mailfilter i webmailtjänsten.)

(NYTT 2022-01-05) Sändlistor (mailinglistor) hanteras numera av en modernare listprogramvara och ligger under en egen domän, lists.dfupdate.se. Äger du listor som du vill ha kvar så måste de också migreras. Se Mailinglistor hos Update: Hur migrerar jag en mailinglista från Updates gamla mailsystem?

(Som sagt ovan vet vi inte vilken möjlighet vi har att behålla adresser i vår UU-maildomän. Så var beredd på att det är adresser under dfupdate.se som gäller framöver, såväl för personlig mail som för sändlistor och funktionsadresser. Vi rekommenderar dock att man under de inledande dagarna av mailmigreringen dagarna skriver till mailadresser och funktionsadresser i gamla domänen, tills fler börjat läsa sin mail i nya mailsystemet.)

Web

Föreningens web och websidor för viktiga projekt kommer att hostas externt så de är tillgängliga utan avbrott (åtminstone under nya domänen dfupdate.se) under flytten.

Vi ser gärna att folk fortsätter ha privata websidor och websidor för egna projekt hos Update. Vi kommer att återkomma med info om vad som gäller för dessa.

Mellanprioriterade tjänster

KOM (LysKOM) (uppdaterat 2021-12-15)

Vårt LysKOM-system (UppKOM, ursprungligen CSD-KOM) används inte jättemycket idag, men är historiskt viktigt för föreningen. Det är flyttat, och vi rekommenderar att man i fortsättningen använder namnet kom.dfupdate.se för att nå det. (Det gamla namnet fungerar ännu för en tid.)

(Import av mail till KOM-systemet finns för närvarande inte, det var ingen som använde denna funktionalitet ändå. Säg till om intresse/behov uppstår.)

Shell / ssh-inloggning / hemkataloger

Vi vet att detta är en tjänst som uppskattas av många, men samtidigt drar en del resurser. Planen är att få igång maskiner för detta i våra nya lokaler när vi är på plats, och har nät där.

Det är alltså troligt att vi inte tillhandahåller detta under en tid i samband med flytten. Detta betyder också att hemkataloger hos Update kan komma att vara oåtkomliga under en övergångsperiod. Har du viktig data på ditt konto bör du kopiera undan den.

Avser du fortsätta använda sådana tjänster när de kommer upp igen, så se till att din medlemsavgift är betald!

Lägre prioriterade tjänster

FTP

Vi kommer att fortsätta ha ftp-server som vi har idag, fast under ny domän. Den hör dock inte till de tjänster vi prioriterar vid flytten.

Gopher (uppdaterat 2022-01-19)

Denna tjänst har vi mest för gamla tiders skull. Den finns nu på gopher.dfupdate.se, visserligen inte med så mycket innehåll, men det fanns inte så mycket på den gamla gophern heller (bara en välkomsttext och inaktuella stadgar som inte har kopierats över).

(Borde den fyllas med mer kanske? Skriv till gopheradm@ om du har idéer!)

Historisk datordrift

Vi kommar att ha begränsade resurser i form av el, utrymme och kyla i våra nya lokaler, särskilt som vi nu finansierar allt sådant själva. Givetvis har vi målsättningen att en del historiskt intressanta maskiner kommer att kunna tas upp ibland (sannolikt inte sådana som kräver trefas dock, som det ser ut idag, vi hoppas förstås på att ha bättre resurser i framtiden…).

Emulatorer av historiska maskiner kommer att kunna köras, men räkna med nertid tills vi fått igång saker i våra nya lokaler. Vi kommer i någon mån att begränsas av att ha få IPv4-adresser att röra oss med, men något ska vi försöka hitta på förstås.

Kakrafoon/mediauppspelning

Något liknande kommer troligen att finnas i våra nya lokaler. Vi räknar med att det kommer att vara rörigt en tid i lokalerna och detta är inte högsta prio att få upp.

News

News tar ganska mycket resurser, och vi har inte upplevt att intresset och användningen varit stor på senare tid, med bara enstaka användare. Kanske får vår news gå i graven i samband med flytten, men sådant beror förstås även på ork och intresse.

Terminaler

Några fysiska terminaler för inloggning kommer så småningom att finnas i våra nya lokaler. Det kommer dock att ta en tid innan vi är ordentligt installerade.

Vid frågor, se FAQ nedan och kontakta gärna admin@update om din fråga inte besvaras där.

FAQ

Allmänt

Kan jag hjälpa till, om jag har möjlighet att fixa gratis plats/nät för att hosta någon maskin/tjänst åt Update?

Kontakta gärna admin@ om du har idéer! För kritiska tjänster är sådant inte så aktuellt, eftersom gratis brukar betyda att det är helt utan någon form av garantier och support. Men kanske kan det vara användbart till något annat.

Varför domänen dfupdate.se? Varför inte...

dfupdate står förstås för “Datorföreningen Update”, som är föreningens namn enligt stadgarna. Dessutom matchar det ungefär det namn, @df_update, vi använder på Twitter. Ett så generiskt namn som “Update” var tyvärr redan upptaget i de toppdomäner som skulle kunna vara aktuella. Och något bättre förslag förlåg inte.

Mail

Kommer jag att kunna fortsätta läsa mail med alpine/mutt?

Ja, fast inte direkt på mailservern, du får köra den på en annan maskin och konfigurera den att prata IMAP +SMTP med vår nya mailserver. (Eftersom det är IMAP behöver du inte nödvändigtvis köra klienten på någon maskin hos Update, du kan lika gärna köra den någon annanstans om du vill.)

Från att vi flyttar ut ur vår nuvarande hall, tills våra nya lokaler är helt i drift, är det möjligt att vi inte kommer att ha några shellmaskiner tillgängliga under en tid, så det kan vara praktiskt att åtminstone under den perioden se till att du kan köra din klient på ett annat ställe.

(för ytterligare mailrelaterade frågor, se FAQmailmigreringsidan)

admin/flytt.txt · Last modified: 2022/01/19 00:41 by thorild

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki