User Tools

Site Tools


admin:maskiner:butlerelfia

Butlerelfia

 Butlerelfia

Hostnamn Butlerelfia.Update.UU.SE
Alias Mixer
OS Debian GNU/Linux
Tjänster Kakrafoon
Tillverkare FIXME
Modell FIXME
CPU FIXME
RAM FIXME
Lagring FIXME
Nätverk eth0:130.238.19.76
Plats T-Salen
Ansvarig/Kontaktperson dr_root@, lidbjork@
Övrigt -
Länkar FIXME Icinga Munin

SSH Fingerprint

FIXME

Detta förutsätter att du har fixat gpg-nyckel osv.
for i in /etc/ssh/ssh_host_*_key; do ssh-keygen -lf ${i}; done
gpg --clearsign
SSH fingerprints för Butlerelfia.update.uu.se
RSA:
DSA:
ECDSA:

Klistra in här.

Allmän information

Används för att spela musik i T-salen med mjukvaran kakrafoon. Den servar även viss (möjligen) intressant statistik över musikspelandet på http://mixer.update.uu.se/. Se projektsidan Kakrafoon för mer info.

admin/maskiner/butlerelfia.txt · Last modified: 2022/04/08 10:54 by 141.8.142.92

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki