User Tools

Site Tools


admin:maskiner:iltempo

Iltempo

 Iltempo

Hostnamn Iltempo.Update.UU.SE
Alias Tempo, News, KOM
OS Debian GNU/Linux
Tjänster ldap, dns, news, KOM
Tillverkare, Modell Dell PowerEdge 2650
Arkitektur i686
CPU 2 * Intel Xeon 3,06 GHz
RAM 6GB
Lagring FIXME
Nätverk eth0: 130.238.19.17, 2001:6b0:b:fff0::35
eth1:
Plats Hallen
Ansvarig/Kontaktperson tempo-admin@
Övrigt FIXME
Länkar Icinga Munin

SSH Fingerprint

FIXME

for i in /etc/ssh/ssh_host_*_key; do ssh-keygen -lf ${i}; done

SSH fingerprints för Iltempo.update.uu.se
RSA:
DSA:
ECDSA:

Klistra in här.

Allmän Information

Namn

Namnet Iltempo är en förkortning för Il Tempo Gigante, en av bilarna i filmen Flåklypa Grand Prix. Namnet användes ursprungligen på en helt annan maskin, som då var både huvudloginserver och servade de flesta tjänster för föreningen. Denna maskin hade aliaset Tempo, och kallades allmänt så. När maskinen skrotades flyttades en del tjänster över till en ny maskin, som då övertog namnet. Eftersom den var mycket snabbare än gamla Tempo fick den aliaset Iltempo. Den gamla maskinen fick byta namn till Extempo under migreringen.

admin/maskiner/iltempo.txt · Last modified: 2022/04/09 18:18 by 141.8.142.92

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki