User Tools

Site Tools


lokaler:polacksbacken:datorhallen

OBS! Efter flytten från polacksbacken så är denna infon totalt utdaterad och felaktig.

Datorhallen

Datorhallen, vardagligen känd som hallen (och ibland även känd som bastun) är Updates helt egna serverhall/-rum, komplett med kylanläggning, 3-fas ström och en del annat som man kan tänka sig vilja ha. Det är alltså det rum i vilket dom flesta av våra körande serverdatorer står. Här finns även en del äldre och, i många fall, större datorer.

Datorhallen hittar man i rum 1030 som ligger i källaren på Hus 1, ITC, Polacksbacken. Tillgången till detta rum är begränsad till admin, men är du nyfiken på hur det ser ut så finns det säkert någon som är villig att visa dig.

Serverdatorer i hallen

Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i t-salen.

Servrar för allmän inloggning

Tjänsteservrar

Tyngre datorer i hallen

Dessa maskiner är i vanliga fall inte i kontinuerlig drift, utan körs igång när det finns intresse och/eller behov.

lokaler/polacksbacken/datorhallen.txt · Last modified: 2022/04/08 00:24 by 135.181.207.136

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki