User Tools

Site Tools


admin:maskiner:krille

Krille

 Krille

Hostinfo Hostinfo
Hostnamn Krille.Update.UU.SE Zeke.Update.UU.SE
OS NetBSD/VMS Ultrix
Tjänster login login
Tillverkare, Modell DEC, VAX-8650
Arkitektur VAX
CPU KA865
RAM 60M
Lagring 8xRA73 (8x2G)
Nätverk UNA-0: 130.238.19.20 de0: 130.238.19.14
Plats Hallen
Ansvarig/Kontaktperson bqt@
Övrigt Krille och Zeke är idag samma fysiska maskin, men Krille är NetBSD/VMS och Zeke är Ultrix
Länkar Icinga Munin

SSH Fingerprint

FIXME

for i in /etc/ssh/ssh_host_*_key; do ssh-keygen -lf ${i}; done

SSH fingerprints för Krille.update.uu.se
RSA:
DSA:
ECDSA:

Klistra in här.
1024 28:fb:8a:57:57:7a:34:27:a6:c6:24:3e:ab:e0:80:e5 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub (DSA)
1024 c7:32:04:09:c1:da:cb:1f:e4:49:b7:38:1e:2b:a5:76 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub (RSA)

Allmän information

FIXME

Händelser

  • 2015-10-08 - Infosidan skapad
admin/maskiner/krille.txt · Last modified: 2022/04/08 00:32 by 64.125.238.74

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki