User Tools

Site Tools


admin:maskiner:sigge

Sigge

 Sigge

Hostinfo
Hostnamn Sigge.Update.UU.SE
OS OpenVMS
Tjänster login
Tillverkare, Modell DEC, VAX 7000-700
Arkitektur VAX
CPU KA7XX
RAM 1.25G
Lagring FIXME
Nätverk XNA-0 130.238.19.22
Plats Hallen
Ansvarig/Kontaktperson bqt@
Övrigt FIXME
Länkar FIXME Icinga Munin

SSH Fingerprint

FIXME

for i in /etc/ssh/ssh_host_*_key; do ssh-keygen -lf ${i}; done

SSH fingerprints för Sigge.update.uu.se
RSA:
DSA:
ECDSA:

Klistra in här.

Allmän information

FIXME

Händelser

  • 2015-10-08 - Infosidan skapad
admin/maskiner/sigge.txt · Last modified: 2022/04/08 07:34 by 64.125.238.74

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki