User Tools

Site Tools


katalog:abc80

ABC 80

ABC 80-utrustning Mer ABC 80-utrustning

Update har två st ABC 80 med kringutrustning och dokumentation, se bilder.

En av datorerna fungerar, och demonstrerades via videoström på Vintage Computing Festival Berlin 2020. Vid det tillfället bytte vi ut skumkuddarna i tangentbordet på det exemplaret, eftersom tangentbordet slutade fungera under demonstrationen.

Den andra datorn är trasig och mycket rostig invändigt. Denna får inte kopplas in till ström.

Vi har två tillhörande skärmar, varav en fungerar. Den andra har trasiga säkringar som resultat av att vi kopplade in den trasiga datorn i den.

Vi har två diskettexpansioner: modell FD2 UD respektive FD4 UD. Bokstaven U anger att modellen är en bred låda med plats för att ställa skärmen ovanpå, och med plats för sex expansionskort inuti. Disketterna är 5,25 tum, double density. FD2 UD är enkelsidig, 160Kbyte per diskett, och FD4 UD är dubbelsidig, 320Kbyte.

Update har också två st ABC 800 med tillbehör. Dessa syns också i bilderna ovan.

ABC 80 var månadens dator i maj 2023.

katalog/abc80.txt · Last modified: 2024/06/12 17:20 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki