User Tools

Site Tools


katalog:amiga_2000

Amiga 2000

Se encyklopedin för information om datormodellen.

Ursprung okänt. Datorn var i fungerande skick i juni 2022, men den inbyggda diskettstationen är inte tillförlitlig. Extern diskettstation finns, stöder HD-disketter.

Flera kartonger med spel och annan mjukvara finns, inklusive spel i originalkartong med manualer. Update har åtminstone två passande skärmar: Commodore 1942 samt Commodore 1084. Den förra modellen har VGA-ingång.

I datorn sitter en 200Mb SCSI-disk, som är bootbar och innehåller diverse mjukvara. Installerat OS är version 3.1, med Kickstart 3.1. Datorn har en scandoubler/flicker-fixer med VGA-utgång.

CPU MC68000, 7MHz
Chipset ECS Agnus (1 MB CHIP RAM, PAL)
OCS Denise
OCS Paula
SCSI GVP Impact Series II HD+RAM
Hårddisk ~200 MB
Floppy DF0: Intern DD behöver lagas
DF2: Extern HD fungerar
ROM Kickstart 3.1
Guru ROM (omniscsi.device)
CHIP RAM 1 MB På moderkortet
FAST RAM 8 MB på GVP Impact Series II
Övrigt Flickerfixer, VGA-utgång

Amiga 2000 var månadens dator i juni 2022, se artikel i Uptime nr 2 2022.

katalog/amiga_2000.txt · Last modified: 2023/01/10 20:49 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki