User Tools

Site Tools


katalog:compis

Compis

Update har tre Compis-datorer i sin ägo. Åtminstone en av dessa fungerar och är testad 2021 av vol och bjarni. En annan är testad vid samma tillfälle men trasig. Vi har också fyra tillhörande diskettenheter (två drivar per enhet), varav tre är testade vid samma tillfälle som ovan och fungerar. En dator och en diskettenhet är alltså i okänt skick. Vi har också två skärmar, varav en fungerar och en är trasig. Båda är testade 2023 av bjarni.

Vidare har vi två tangentbord, båda fungerande men inte i toppskick; sex exemplar av strömsladdarna som går mellan skärmen och datorn/diskettenheten; ett grafikkort som förefaller vara “32-colour direct access bit-mapped graphics board” samt manual till detta.

Även några donglar: Data Term Programvarunyckel; Compis Pascal Programvarunyckel (2st); HarmoniTvå Programvarunyckel; Millikans försök Programvarunyckel; HarmoniEtt (alfa).

Därtill ett stort antal disketter i boxar, bland annat: COMAL, KalkTvå-Plus, AutoCAD 1.40, MSDOS 3.20, MSDOS 3.10, Harmoni2, TextEtt, LOGISIM, TextTvå Alfa 10 Plus, en 6800-korsassembler, en VT52-emulator, diverse typsnitt, olika demo- och undervisningsprogram, samt dokumentfiler med skoluppgifter etc. Vi har inte gått igenom alla disketterna.

katalog/compis.txt · Last modified: 2023/08/23 16:55 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki