User Tools

Site Tools


kultur:ordlista

Skräpsamling Ett annat namn för restaurang Golden China, GC.

Sweatshop Planerad sammankomst för fokuserat arbete; t.ex. affisch-sweatshop, Uptime-sweatshop. Se sweatshop.

Vagnretur Ett annat namn för restaurang China River, CR.

kultur/ordlista.txt · Last modified: 2016/04/12 13:39 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki