User Tools

Site Tools


kultur:sweatshop

Sweatshop

Av tradition har Updates styrelse kallat det för “sweatshop” när man ordnat planerade sammankomster för fokuserat arbete med Update-relaterade sysslor. Till exempel har styrelsen ibland träffats för Stingdags-sweatshop eller affisch-sweatshop. Namnet kommer sig av att “workshop” är ett fånigt ord.

Vi har även en mer allmän så kallad torsdags-verkstad, tidigare kallad torsdags-sweatshop, då både medlemmar och utomstående träffas i t-salen och arbetar med sina hobbyprojekt och umgås. Vid dessa tillfällen har det också varit gemensam pizzabeställning, oftast vid 17:30. Tanken har varit att fördelarna äro trenne:

  1. Det ger ett ytterligare regelbundet tillfälle för medlemmarna att träffas utöver onsdagsmötet.
  2. Man får nys om vad för intressanta projekt andra medlemmar håller på med.
  3. Man kan sylta in fler människor i sina egna projekt.

Torsdagsverkstaden äger rum dels

  1. den tredje torsdagen i varje månad, dels
  2. ytterligare dagar som bestäms despotiskt av en av styrelsen utsedd torsdagsverkstads-führer.

Den senare är tänkt att underlätta för personer som har regelmässigt svårt att komma på torsdagar.

Kallelser till torsdagsverkstad skickas normalt ut via epost till members-listan. Där brukar det stå vilka personer som har meddelat att de tänker komma, och vad för projekt de tänker ta med sig.

kultur/sweatshop.txt · Last modified: 2022/04/10 14:33 by 66.249.66.19

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki