User Tools

Site Tools


lokaler:tillgang

Tillgång

I enlighet med förslaget från plenumsmötet den 2022-05-11 och styrelsens beslut från 2022-09-14: Nyckeltillträde till Svartbäcksgatan 65 ges på rekommendation av två nyckelinnehavare. Nyckelinnehavaren måste vara medlem och underteckna nyckelkontraktet (tex).

Om du har en nyckel vänligen ange kontaktuppgifter i listan över nyckelpersoner. Om du inte har någon nyckel kan du fråga de personer som finns i listan om de kan släppa in dig.

För närvarande stöds endast tillträde via SSH. TODO: lägg till instruktioner. I framtiden kommer det vara möjligt att öppna dörren med en nyckeltagg.

lokaler/tillgang.txt · Last modified: 2022/11/23 21:27 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki