User Tools

Site Tools


lokaler:tillgang

Tillgång

I enlighet med förslaget från plenumsmötet den 2022-05-11 och styrelsens beslut från 2022-09-14: Nyckeltillträde till Svartbäcksgatan 65 ges på rekommendation av två nyckelinnehavare. Nyckelinnehavaren måste vara medlem och underteckna nyckelkontraktet (tex).

Om du har en nyckel vänligen ange kontaktuppgifter i listan över nyckelpersoner. Om du inte har någon nyckel kan du fråga de personer som finns i listan om de kan släppa in dig.

Instruktioner för dörrlåset

Till en början går det endast att låsa upp dörren via SSH, men planen för framtiden är att det även ska gå att använda RFID-taggar eller liknande.

Innan du kan använda låset

  • Skriv på ett nyckelkontrakt och vänta tills det blivit godkänt.
  • Skicka en publik nyckel för den SSH-nyckel du vill använda för att öppna dörren till vol (via IRC eller mail).
  • Lägg till det trådlösa nätverket för dörrlåset (SSID: Update_door, WPA2-PSK: Openitup). Notera att detta nätverket saknar internettillgång och att din telefon/whatever kan klaga på detta. Testa gärna att du kan ansluta till nätverket utan svårigheter, så att du upptäcker eventuella problem innan du står utanför dörren och behöver kommer in i lokalen.

Låsa upp dörren

  • OBS! Dörrstängaren på dörren fungerar inte alltid så bra, så ibland är dörren inte helt stängd utan trycker lite på låskolven vilket medför att det elektroniska dörrlåset inte orkar öppna dörren. Börja därför alltid med att trycka till dörren för att försäkra dig om att den är riktigt stängd innan du försöker låsa upp.
  • Anslut till det trådlösa nätverket för dörrlåset.
  • Logga in som användaren open (med din SSH-nyckel) på hosten 10.42.60.1 och vänta tills dörren låses upp. Detta tar runt 10 sekunder efter att du loggat in på maskinen, så stäng inte anslutningen innan låset öppnats.

Låsa dörren

Du kan låsa dörren på två olika sätt.

  1. Tryck två gånger på knappen på dörrlåset och stäng sedan dörren (och se till att den faktiskt är ordentligt ständ då dörrstängaren inte alltid lyckas). Fem sekunder efter det andra trycket så låses dörren.
  2. Eller; Stäng dörren och se till att den är ordentligt stängd (då dörrstängaren inte alltid lyckas). Följ därefter instruktionen för att öppna dörren, men logga in som användaren close istället. Vänta till du hör att dörren går i lås.

OBS: Oavsett vilket av dessa sätt du använder så måste du kontrollera att dörren faktiskt är ordentligt låst innan du går därifrån! Se även till att följa stängnings-proceduren!

Verkar det inte fungera eller om det är något du undrar så är det bara att prata med vol (i lokalen, via IRC eller via mail).

Lite mer info om låset hittar du här.

lokaler/tillgang.txt · Last modified: 2024/03/06 15:38 by vol

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki