User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2022-04-09

Protokoll från plenummöte 2022-04-09

Mötet fick något nerkortat innehåll då det utannonserades i senaste laget och deltagarantalet var något lågt.

Närvarande medlemmar: bjarni, davidk, vol, zeltophil

1. Minikonferens
2. Möte med ULUG
3. Månadens Dator
4. Nästa möte/hur vi bestämmer nästa mötestidspunkt


1. Minikonferens
 Tilltänkta talare: Mark Kahrs, Lars Brinkhoff, Björn Victor

 Möjliga tidpunkter:
  Det verkar vara rimligast i juli, och då helgerna vecka 26, 28, 29.

 Plats:
  Beroende på antal besökare så vore det kul att ha konferensen i
  Updates lokaler, men blir det för många så vore lokaler på
  universitet kanske rimligare.

 Annat att tänka på vore inspelningsmöjligheter, eventuella matplatser
 och dylikt.

2. Möte med ULUG
 Vi bjuder in ULUG att komma till nästa onsdagsmöte då ULUG har sina
 onsdagsfikan på samma dag som våra onsdagsmöten.

 Detta för att lära känna varandra samt diskutera eventuella möjligheter
 till sammarbete mellan föreningarna.

3. Månadens Dator
 Vi bör komma igång med detta snarast!

 Förslagsvis så bestämmer vi datorn under torsdagsverkstaden och börjar
 sedan arbetet under nästkommande månad.

 Detta dokumenteras i nyhetsbrev och så vidare.

4. Nästa möte/hur vi bestämmer nästa mötestidspunkt
 Förslag till datum för nästa möte:
  Lördag 23 apr 16:00
  Onsdag 11 maj 18:30
  Lördag 14 maj 16:00

 Dudle eller liknande skickas ut till listan för att se när det passar
 bäst.
plenum/plenum-2022-04-09.txt · Last modified: 2022/06/25 16:57 by vol

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki