User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2022-06-29

Protokoll från Updates plenumsmöte 2022-06-29

Närvarande medlemmar: andersa, bjarni, davidk, kgs, micken, zeltophil

1. Uppföljning av låssystemet
 Inte mycket har hänt. Avvaktar setup av nätverket.


2. Uppföljning nätverk
 Den försvunna switchen har återfunnits. Nätverkskablarna i korridoren som
kom med lokalen är avklippta. Vi har en access point i lokalen nu och en
annan är på väg från tyskland.


3. Minikonferens
 16 juli (en lördag). zeltophil har fått tag på kamera och det är samma
kamera som användes till filmen.

 Det spekuleras i hur många personer vi kan få in i lokalen. 15 verkar
lagom. Vi kanske behöver någon sorts anmälningssystem, zeltophil föreslår
en dudle för intresseanmälan. Blir det fler deltagare än vad som vore
lämpligt i lokalen så finns möjligheten att använda ett rum på UU.

 Vi behöver frivilliga för att flytta lådor. Vi behöver testa kameran.
Vi behöver någon som sköter kameran. Presentatör behövs.

 zeltophil föreslår att vi äter på Indian Mahal efter mötet.

 I pdp-10-kanalen (libera.chat/#pdp-10) föreslås någon sorts hackathon
på söndagen efteråt.

 zeltophil föreslår att Lars Brinkhoffs t-shirt (design: sharpjs) skulle
kunna säljas via Updates butik på spreadshirt.

 bjarni tar på sig att tänka på en t-shirtdesign givet att det är
tillräckligt kallt i hans rum.


4. Gemensam inköpslista
 zeltophil tänker börjar skriva en på Updates wiki.


5. Projektlådor
 bjarni föreslår att vi skulle hyra ut projektlådor. zeltophil föreslår
att man betalar en engångskostnad per låda. bjarni föreslår att vi låter
folk ha 2 lådor, 1 liten och 1 stor.

 Det föreslås att Update köper stora lådor.
 
 Mötet bestämmer att alla medlemmar får köpa en liten låda samt temporärt
låna en större låda, som av användaren skall märkas med namn och datum.

 Mötet bestämmer att fortsätta diskussionen om lådstorlek på ircen.


6. Studiebesök vid partikelacceleratorn på TSL
 Vi har fått tre möjliga datum och det har skapats en dudle för anmälan till
studiebesöket, först till kvarn gäller. Än så länge har 9 personer skrivit
upp sig och vi har plats för 10 personer.


7. Inflyttningsfest
 zeltophil föreslår att vi borde ha en inflyttningsfest innan pandemin hinner
bli värre igen. bjarni föreslår att vi bygger en ircstyrd drinkblandare.

 Mötet tar upp tidpunkt för festen. andersa varnar för att ha inflyttningsfest
15 september pga kollision med annat. zeltophil föreslår 27 augusti. Mötet
bestämmer att inflyttningsfesten hålls den 27 augusti.

 bjarni föreslår fiskdamm på inflyttningsfesten. bjarni föreslår även stor
tårta med strippa inuti.

 zeltophil kan hjälpa till med att planera festen men vill gärna att någon annan
tar på sig att sköta den stora delen av arbetet.


8. Utställningar
 zeltophil har bytt kontor och kommer ha en bokhylla där som skulle kunna fungera
som en liten Updateutställning. Detta skulle kunna intressera studenter. Inte så
mycket arbete att sätta upp en utställning där.

 andersa nämner att han håller på att planera en utställning också på
Segerstedtshuset (plan 1) och att det vore möjligt för Update att ställa ut föremål.
Föremålen bör ha anknytning till universitets IT-historia.


9. Amiga 2000
 micken erbjuder oss en Amiga 2000. Vill vi ha den?

 Viss oenighet råder om vi skall ta emot den eller ej p.g.a. att vi inte har mycket
plats över.

 Mötet kommer överens om att ta emot den, och bygga ihop en maskin med delarna från
denna samt vår befintliga maskin och att vi gör oss av med resterna.


10. Nyhetsbrevet
 Det eftersöks mer material till nyhetsbrevet.
 
 andersa nämner att han kan skicka oss ett blogginlägg han skrivit om ordet "dator".
bjarni ber honom skicka det till uptime@dfupdate.se.
plenum/plenum-2022-06-29.txt · Last modified: 2022/07/21 17:26 by vol

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki