User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2023-05-24

Protokoll från Updates plenumsmöte 2023-05-24

Närvarande medlemmar: bjarni, davidk (via bbb), kgs, vol, zeltophil

Dagordning:

1. Uppsala Hackerspace @ Update
2. Datum för lagringsmedie- och manual-sweatshops
3. Guldstjärnesystem för uppgifter
4. Prioriteringar av uppgifter
5. Lådor och förråd

1. Uppsala Hackerspace @ Update

zeltophil berättar om vad/vilka uppsala hackerspace är och hur hon kommit i kontakt med dessa. zeltophil berättar att de är ute efter en plats där de träffas och menar att det vore en bra idé att låta dem hålla sina möten i Updates lokaler.

Mötet menar att det vore en idé att testa detta tre gånger, och att zeltophil själv ansvarar för dem dessa gånger. Efter detta skulle de behöva stå för en egen medlem som kan ha en nyckel.

2. Datum för lagringsmedie- och manual-sweatshops

Lagringsmediesweatshopen bestäms till torsdag den 1 juni, 18:00. Manual-sweatshopen bestäms till lördag den 10 juni, 15:00.

3. Guldstjärnesystem för uppgifter

För att motivera medlemmar att göra mer saker så föreslås det att införa ett system där man får en guldstjärna vid sitt namn någonstans.

Varje uppgift får en fix deadline när den assignas, och gör man det man tagit på sig innan deadlinen så får man en guldstjärna (någonstans). Blir man inte färdig med uppgiften innan deadlinen så får man en vecka till på sig, men får ingen guldstjärna ifall man blir färdig under den veckan. Är man inte färdig efter det så reverterar uppgiften till att vara “ledig” fär någon annan att ta på sig den.

Det diskuteras huruvida dessa guldstjärnor bör visas på en fysisk tavla eller digital. En fysisk tavla menas vara bra för att det antagligen skulle ta en lång tid innan någonting annat skulle vara färdigt att använda. En digital variant menas vara bra för att den inte skulle exkludera folk som inte är i lokalen så ofta.

Mötet kommer överens om att testa systemet på en fysisk tavla någonstans i lokalen.

Innan detta påbärjas så måste vi dock gå igenom listorna med uppgifter vi redan har samt skriva ner flera uppgifter.

bjarni tar på sig att skriva ett mail till Updatelistan om hur systemet är tänkt att fungera.

4. Prioriteringar av uppgifter

Mötet går igenom listan av uppgifter på wikin.

Prioritering: 1. Pengar/sponsorer. 2. Utställningen och annat som genererar publicitet. Uptime. 3. Nätverksinfrastruktur/relaterat i lokalen. 4. Reguljära utannonserade öppettider.

En punkt som tas upp är att vi inte bör ta på oss för mycket uppgifter utan att vara säkra på att vi kommer att avsluta dessa inom rimlig tid. De flesta har andra saker att tänka på och man ska inte skämmas om man behöver släppa någon uppgift ifall man känner att man inte orkar med.

5. Lådor och förråd

Vi har möjligheten att ställa några få flyttkartonger i jarvs förråd. Till en början har vol och zeltophil fixat fram en flyttpall att ställa kartonger på samt flyttat några av de flyttkartonger som stått hemma hos zeltophil till jarvs förråd.

Utöver detta så finns det ett tomt förråd i samma utrymme som jarv ska kolla upp ifall det vore möjligt att hyra för Updates räkning. Om detta vore möjligt så skulle det vara möjligt att inventera och flytta en del av lådorna i L-rummet dit, vilket skulle göra precis alla fruktansvärt glada. Mötet hoppas på att detta skulle visa sig vara möjligt.

Mötet avslutas klockan 20:18.

plenum/plenum-2023-05-24.txt · Last modified: 2023/05/30 23:28 by vol

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki