User Tools

Site Tools


lokaler:polacksbacken:start

Updates lokaler

FIXME Denna information är inaktuell!

Updates lokaler finns i källaren i Uppsala universitets ITC hus 1 på Polacksbacken och består av:

  • T-salen, vår terminalsal, som fungerar som klubblokal där vi träffas, umgås, studerar, har möten, etc,
  • Datorhallen, där vi har våran datordrift, samt
  • Förråd med datorutrustning, dokumentation, osv.


Klicka på kartan för att se en större karta över Updates lokaler:

lokaler/polacksbacken/start.txt · Last modified: 2022/04/07 23:42 by vol

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki