User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2023-08-23

Protokoll från Updates plenumsmöte 2023-08-23

Närvarande: bjarni, kgs, vol, zeltophil, davidk via BBB

Dagordning:

1. Deltagande på Kulturnatten
2. Deltagande på Engagemangsmässan
3. Kylsituationen

1. Deltagande på Kulturnatten

thorild registrerade oss till kulturnatten, och vårt deltagande har godkännts. Registrerade tiderna är 15:00-22:00, och vi kommer att behöva folk att städa upp lite innan dess samt ge guidade turer och liknande.

Det frågas vilka som kommer vara närvarande, och zeltophil, kgs, bjarni och vol säger att de kommer vara med under hela dagen. Det bestämms att vi träffas i lokalen senast 14:00 för att börja röjja undan lite.

kgs nämner att han pratat med våra nya grannar som sagt att även de funderat på att ha någon aktivitet på bygget. Det nämns dock att de i det fallet redan missat deadlinen för att skriva upp sig, men vi får se vad som blir av deras planer.

Det behöver göras någon sorts skylt till kulturnatten. Vi bestämmer oss för att göra en som passar på vår gamla gatupratare, och zeltophil kan skriva ut i A3 på jobbet. Vi ska även försöka få till någon belysning på en av skylten i fönstret.

Övriga förberedelser nämns och vi nämner att det i alla fall bör ses till att det finns kaffe. zeltophil kan ta med sig en liten thermoskanna hemifrån, om vi inte fixar någon större till föreningen innan dess. kgs tar på sig att köpa kaffe med tillbehör.

Vi bör även förbereda någon sorts infomaterial/flyer att dela ut till eventuella besökare. bjarni tar på sig att skriva lite och zeltophil samt vol uttrycker att de kan hjälpa till med skrivandet.

2. Deltagande på Engagemangsmässan

zeltophil redogör kort för vad Engagemangsmässan är för någonting samt när evenemanget går av stapeln.

Då vi funderar på att delta så nämns det att vi borde se till att ha lite informationsblad (som vi ändå måste fixa till kulturnatten). Det föreslås att vi utöver ett generellt informationsblad om föreningen också skriver ihop något för folk som är intresserade att engagera sig. zeltophil och bjarni säger att de kan vara på plats och kgs säger att han kanske möjligen kan delta (men är inte säker).

Det diskuteras om vi ska förbereda något mer att ta med oss, och vår Apple IIc nämns som en möjlig liten kandidat så länge vi kan komma på något kul att visa på den. zeltophil kommer även ta med en laptop för att visa någon sorts bildspel eller dylikt på, och vill att vi skickar bra bilder till henne. Registrering till evenemanget är öppen fram till 8 september, men platserna är begränsade. zeltophil tar på sig att registrera oss.

3. Kylsituationen

Kylen i lokalen hade spontant frostat av frysfacket för ett tag sedan. Numera verkar den dock fungera OK igen, även om temperaturen är runt 8 grader. bjarni justerar temperaturen lite.

davidk påpekar att vi verkligen borde se till att frosta av frysfacket minst två gånger per år, samt se till så att dreneringshålet inte är igensatt på något vis. Vi bestämmer att den som har städmånaden från och med nu ska kolla om frysfacket behöver frostas av.

plenum/plenum-2023-08-23.txt · Last modified: 2023/08/29 18:17 by vol

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki