User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:greek

Namn: Greek

Typ: Symbolics 3650

Introduktionsår: 1984(?)

Tillverkare: Symbolics

Historia: ???

Donator: ???

Kontaktperson(er): ams

projekt/rudel/grovinventering/greek.txt · Last modified: 2017/01/26 18:54 by ams