User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:mall

Namn: Datorns hostnamn, t.ex. Elsa

Modell: Datorns modell, PDP-12

Introduktionsår: När datorn lanserades, t.ex. 1968

Tillverkare: Namnet på tillverkaren vid tillverkningstillfället.

Signifikans: Varför är denna dator värd att bevara

Historia: Kommer från institution X, användes till Y, köptes från Z, uppgraderades från Å→Ä.

Donator: Hur hamnade den hos update

Kontaktperson(er): En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna.

projekt/rudel/grovinventering/mall.txt · Last modified: 2020/11/06 15:01 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki