User Tools

Site Tools


styrelse:sekr

Sekreterare

Protokollföring på styrelsemöten

Om du är ny sekreterare, titta i tidigare protokoll i /update/styrelse/protokoll/ för att se hur de är formaterade, och följ samma konventioner i dina protokoll.

Lägg särskilt märke till hur ! i vänsterkanten används för att markera rader som tilldelar uppgifter till personer. Dessa är lämpliga att också föra in i TODOn på wikin.

Att komma ihåg efter varje styrelsemöte:

  • Tillse att datum för närmast föregående möte finns med högst upp i protokollet.
  • Skicka ut det renskrivna protokollet till styrelsen för korrektur.
  • Inför eventuella rättningar och skicka sedan ut till members@update.uu.se.
  • Lägg en kopia i /update/styrelse/protokoll/, med filnamn på formatet s.protokoll.ÅÅÅÅ-MM-DD.txt.
  • Uppdatera TODOn med uppgifter som delades ut på mötet.
    • Låt gärna punkter som avklarats till senaste mötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.
styrelse/sekr.txt · Last modified: 2016/04/13 12:09 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki