User Tools

Site Tools


admin:maskiner:psilocybe

Psilocybe

 Psilocybe

Hostnamn Psilocybe.Update.UU.SE
Alias Psilo
OS Debian GNU/Linux
Tjänster Hemkataloger m.m.
Tillverkare, Modell Hembygge, Gigabyte Z77-D3H (moderkort)
Arkitektur i686
CPU Intel i5-3550
RAM 8GB
Lagring FIXME
Nätverk eth0: 130.238.19.25, 2001:6b0:b:fff0::19
Plats Hallen
Ansvarig/Kontaktperson psilo-admin@
Övrigt FIXME
Länkar Icinga Munin

SSH Fingerprint

FIXME

for i in /etc/ssh/ssh_host_*_key; do ssh-keygen -lf ${i}; done

SSH fingerprints för Psilocybe.update.uu.se
RSA:
DSA:
ECDSA:

Klistra in här.

Allmän Information

Namn

Ursprungliga hårdvaran köptes in när hypertrådning var nytt och häftigt, och maskinen utrustades med mycket disk. Således fick den namnet Psilocybe, efter den psykedeliska svampen, eftersom den hallucinerar att den är två datorer (hypertrådning) och eftersom den hade många diskar (svampen Psilocybe är en skivling) och därmed gott om lagringsutrymme (aliaset Psilo låter som “silo”).

admin/maskiner/psilocybe.txt · Last modified: 2022/04/08 02:34 by 64.125.238.74

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki