User Tools

Site Tools


admin:maskiner:user

User

Det här är ett alias för den maskin man helst ska logga in på. Vilken maskin som är bäst att logga in på tenderar att ändras med några års mellanrum, och det kan hända att tidigare loginservrar börjar användas främst för andra tjänster. Så om man inte håller sig så uppdaterad på vad som händer i adminandet så kan det vara en bra ide att använda aliaset User istället för namnet på en specifik maskin när man loggar in, så hamnar man alltid rätt.

För närvarande pekar UserTricholoma.

Den förra huvudloginmaskinen var Psilocybe, som fortfarande är tillgänglig för login men som dels har lägre prestanda och dels i första hand servar andra tjänster. Psilo kör 32-bitars Linux och Tricho kör 64-bitars.

Innan Psilocybe var det Tempo som var huvudloginmaskin, och den körde också nästan alla tjänster. Den fysiska maskinen är idag tagen ur drift, men namnet har flyttats till nyare hårdvara.

Dessförinnan körde Update VAX under senare delen av 90-talet, och PDP-10 under början av decenniet.

admin/maskiner/user.txt · Last modified: 2016/04/20 03:04 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki