User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2023-01-25

Protokoll plenumsmöte Datorföreningen Update 2023-01-25

Närvarande: zeltophil, vol, bjarni, micken, ornotermes, kgs (vol och ornotermes via internet)

1. Twitter vs Mastodon

Vi har postat om “events” etc på Twitter, men Twitter är inte så bra. Ska vi flytta till Mastodon? Isåfall vilken server? Ska vi köra en egen? Ska vi använda Mastodon men fortsätta posta på Twitter också? Det senare verkar onödigt jobbigt.

Vi har väldigt få följare på Twitter, så en flytt är inte så dramatiskt. Vi kan upplysa om att vi tänker flytta.

Det kanske går fortare att få följare på Mastodon om man är på en datorrelaterad server. ULUG är på social.linux.pizza.

kgs och zeltophil är Updates Twitter-personer. Det kan få göra som de vill. Ingen på mötet har några särskilda åsikter.

2. Möss och andra odjur

Vi har silverfiskar och möss i vår lokal. Mössen äter nudlarna. zeltophil epostar hyresvärden om det. Det finns hål just under taket ovanför ett par hyllor som vi borde prova att täppa till med material som möss äter sig igenom, för att se om de kommer in därifrån. Har vi kvar musfällorna från T-salen? De försvann nog i flytten. Vi köper några billiga musfällor.

Om du tar hit mat, lämna den inte framme, utan lägg i låda med lock. Töm soporna innan du går.

Vi vill skaffa ett lock till soptunnan. Är det någon som har en överbliven soptunna med lock? vol erbjuder sig att bygga ett lock.

3. Medlemslådor

Nu ska vi beställa euroboxar att ha som medlemslådor. zeltophil förevisar ett exemplar för mötet. Det finns olika varianter; olika storlekar, med och utan lock, med och utan handtag. Vi fastnar för en storlek som går in tre i bredd i våra hyllor. Priset är 210kr/styck inkl moms. Sådana små lådor köps av de medlemmar som vill ha dem, i en gemensam beställning, men Update köper också några större lådor, 40x60cm, för tillfälliga lån för projekt. zeltophil ska fråga medlemmarna vilka som vill beställa lådor, och köper ett par extra för framtiden.

4. Verktygstavla

Vi har för lite plats för verktyg. Det föreslås att vi kan sätta en tavla för ett av fönstren. Vi skulle kunna bygga en egen, och göra den med två dörrar, som på en piltavla, för extra utrymme. Eventuellt kan vi köpa en färdig, de verkar inte vara så dyra.

5. Utställningen

Det går för långsamt. Vi behöver sätta ett datum för utställningen.

Det är sweatshop nu på lördag. Vi bestämmer att ha en till på lördagen en vecka efter. Texterna till skyltarna om persondatorerna ska vara färdiga på den sweatshoppen. Två veckor därefter, på lördagen, tar vi en till sweatshop, och då ska texterna till alla de andra skyltarna vara färdiga.

zeltophil undersöker tryck. Tryck på kapa är jättedyrt. Kan vi få det sponsrat? Kan vi trycka på papper och montera själva? zeltophil och ornotermes kan skriva ut stort i färg på sina jobb. bjarni layoutar skyltarna när texterna kommit in. Alla skyltar ska vara färdiga för tryck den 25:e februari.

Det finns modulära grendosor “Åskväder” på IKEA för c:a 800kr totalt för vad vi behöver till utställningen. 100kr/modul. De har strömbrytare men också radiostyrning för potentiell framtida automatisering. vol köper in dessa och donerar dem.

Vi siktar på att öppna utställningen 1:a april.

plenum/plenum-2023-01-25.txt · Last modified: 2023/02/05 02:39 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki