User Tools

Site Tools


projekt:drtrivsel:start

Doktor Trivsel

Dr Trivsel är martin och bjarnis projekt att bygga en egen dator. Arkitekturen är en egen design, och datorn är tänkt att byggas huvudsakligen i 7400-logik. Riktlinjer för projektet är enkelhet och användbarhet; instruktionsuppsättningen är designad för att vara enkel att avkoda och sekvensiera, för att göra det så sannolikt som möjligt att vi orkar genomföra det elektroniska konstruktionsarbetet, men samtidigt är datorn tänkt att bli tillräckligt kraftfull och lättprogrammerad för att tillåta ett riktigt multitaskande operativsystem och för att användas till verkliga tillämpningar, inte bara som kuriosa.

Projektöversikt

Saker som ingår i projektet:

  • Designa en ISA (mestadels färdigt)
  • Skriva en emulator (mestadels färdigt)
  • Skriva utvecklingsverktyg (påbörjat)
  • Designa kretsar (inte påbörjat)
  • Bygga datorn (inte påbörjat)

Källkod till emulatorn och verktygen finns på Github.

Om man är intresserad av projektet kan man ofta hitta bjarni och martin i t-salen när det är sweatshop.

Arkitektur

Dr Trivsel är en 16 bitars arkitektur med 16 bitars virtuell adressering. Processorn har 16 general purpose-register, varav ett är ett hårdvirat nollregister. Instruktionsuppsättningen är mestadels regelbunden och använder i regel tvåoperandsformat, där den ena operanden är ett register och den andra är ett register, en konstant, eller en minnesoperand. Instruktioner kodas med ett 16-bitars ord, eller två ord om instruktionen innehåller en 16-bitars konstant.

projekt/drtrivsel/start.txt · Last modified: 2022/04/08 00:39 by 64.125.238.74

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki