User Tools

Site Tools


projekt:start

This is an old revision of the document!


Projekt

Medlemmars projekt

  • Brum, en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)
  • GreenPea, en PDP-12-emulator (sandberg)
  • Dr Trivsel, en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)
  • Orgel, bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)
  • W076-RS232, ett nytt sändtagarkort för RS-232 till Elsa. (sadropol, ?)
projekt/start.1476888161.txt.gz · Last modified: 2016/10/19 16:42 by sadropol