User Tools

Site Tools


projekt:tre_ton_minidatorer:start

Tre ton minidatorer

Tre ton minidatorer var en utställning vi gjorde i samarbete med Museum Gustavianum. Den öppnade i juni 2012, pågick under hösten 2012 och var en av Gustavianums mest besökta utställningar genom tiderna. Som namnet antyder var den främst inriktad på Updates större datorer.

Här finns en artikel om utställningen, ur Updates tidning Uptime: uptime_gustavianum.pdf

Informationsplakat som användes på utställningen:

Här finns bilder från utställningen och dess uppbyggnad (tagna av Jesper Hemming och Henrik Lidbjörk):

projekt/tre_ton_minidatorer/start.txt · Last modified: 2021/05/27 19:38 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki