User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2023-04-26
Närvarande: vol, zeltophil, kgs, davidk (via bbb)
 
zel: fyra nya personer med nyckel.
lidbjork. ornotermes (zel, vol)
jarv. (kgs, zel)
magnusl. (zel, vol)
(namn inom parentes godkände nyckeln)

Zeltophil skall pinga folk på irc om att hjälpa thorild med
städ eftersom micken är dålig. Det har inte bestämts något
om hur vi skall göra med mickens städmånad.
 
Vi måste bestämma oss för ett datum att sätta oss ned och få
något gjort på manualerna.
 
Vol undrar över om vi har bestämt oss för vilken hårdvara
som kommer finnas tillhands för att läsa mjukvara. Exempelvis
disketter etc. etc. Det är relevant även för manualskrivandet.
 
Vi behöver lösa hur vi skall göra med diskettskrivning
till blandannat amigan.
 
Zeltophil föreslår en lagringsmedie-sweatshop och en
manual-sweatshop men vi avvaktar med att bestämma datum.
 
Det spekuleras i varför det gick så mycket snabbare med
FRA-utställningen och mötet kommer till slutsatsen att vi
hade mer aktiva medlemmar då.
 
Vi avvaktar med beslut om nästa månads dator eftersom
bjarni inte är med på mötet.
 
Zeltophil tar upp stingdagen och vol protesterar innan
hon hinner avsluta meningen.
 
Science-festival tas även upp. Måste bestämma åldersgrupp
att rikta in sig på. Är på Fyrishov. Man får en 5x6 meter
area för workshops. 2a maj var första dagen för anmälning.
 
Kulturnatten. 14e augusti sista datum för anmälan.
 
Zeltophil nämner någon lista av museum i Uppsala som AA
tydligen tipsat om och som även Thorild nämnt på ircen.
 
Det var också någon dag förra året då flera museum i
Uppsala höll öppet och hade någon sorts gemensam
verksamhet. Museinatten i uppsala. Oklart om det
kommer vara i år.
 
En annan grej var även: "Bakom kulisserna i
samlingarna/Museum collections, behind the scenes"
 
VCFB. Vi borde delta nästa gång.
plenum/plenum-2023-04-26.txt · Last modified: 2023/05/05 18:42 by kgs

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki