User Tools

Site Tools


projekt:start

This is an old revision of the document!


Projekt

Medlemmars projekt

  • Brum, en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)
  • GreenPea, en PDP-12-emulator (sandberg)
  • Dr Trivsel, en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)
  • Orgel, bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)
  • W076-RS232, ett nytt sändtagarkort för RS-232 till Elsa. (sadropol, ?)
  • Vacscan, en Spectra “gas analyzer” hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1505388710.txt.gz · Last modified: 2017/09/14 13:31 by kgs