User Tools

Site Tools


start

This is an old revision of the document!


Välkommen till Datorföreningen Update!


Update är en förening för alla datorintresserade vid Uppsala universitet och SLU i Uppsala. Vi är till för dig som gillar att hålla på med datorer i alla dess former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, stort som litet, olika datorarkitekturer, Unix/Linux, fleranvändarsystem, programmering, med mera.

Vi har en lokal på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer.

Update driver också diverse projekt, bland annat föreläsningar, utställningar, administration av ett antal datorsystem och tjänster, samt en medlemstidning. Varje månad går vi ut och äter tillsammans.

I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustning, dokumentation, och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet.

start.1442252145.txt.gz · Last modified: 2015/09/14 19:35 by bjarni