User Tools

Site Tools


admin:handbok

Handbok för Unix-datorerna

Update har en mängd olika datorer inom föreningen som driftas av medlemmar och som man kan logga in på om man är medlem. Många av dem kör olika varianter av Unix, och använder en delad kontodatabas. När man går med i föreningen får man ett konto i den databasen, och då kan man logga in på alla de datorerna med ett och samma konto. Detta inkluderar framför allt vår huvudloginserver och arbetsstationerna i t-salen. Allmänt brukar Unix-maskiner anslutas till den delade kontodatabasen om det är meningen att folk ska kunna logga in på dem.


Kontot

Kontot inkluderar en hemkatalog, som servas per NFS från en filserver i hallen och alltså är samma oavsett vilken dator man har loggat in på, samt en epostadress och ett websideutrymme under Updates domän.


Logga in

I T-salen

I T-salen finns tre sorters maskiner man kan logga in på:

 • X-terminalerna
  Det är de små PC-datorerna som hänger under eller står på borden i mitten av rummet. De har namn som är olika kryddor: Oregano, Basilika, osv. När man slår på skärmen möts man av en chooser som listar namnen på ett antal olika datorer man kan logga in på. Dubbelklicka på ett namn för att välja en dator. I listan finns:
  • Datorn själv
   Den kör NetBSD (som är en Unix-variant). Den är ganska långsam och har lite minne, och din hemkatalog är monterad över långsamt nät. Det finns ingen lokal disk. Fördelen är att du får lokal grafik (dvs grafiken går inte över nätet, så den blir snabbare). Du belastar heller inte någon loginserver som andra användare är inloggade på, men det spelar sällan någon roll eftersom Tricholoma har gott om kärnor att köra på. Notera att om du använder mer minne än det finns i maskinen (cirka 512 eller 768 megabyte) så kommer den att swappa över nätet.
  • Updates loginservrar
   Loggar du in på en av dessa servrar fungerar datorn du sitter vid bara som X-terminal, dvs den hanterar skärm, mus, och tangentbord, men du är inloggad och kör dina program på en dator som står någon annan stans. Mest relevant är Tricholoma, vår huvudloginserver. Den kör Linux på PC-hårdvara. Det här är det vanligaste loginalternativet.
  • Vissa av IT-institutionens loginservrar
   För att logga in på dessa behöver du ha ett konto hos IT-institutionen. Det är det kontot du får som student. Loggar du in på de här maskinerna fungerar det i stort sett som om du satt i en av IT-institutionens datasalar.
 • Omphalotus
  Detta är en Linux-arbetsstation som administreras av lidbjork med särskild inriktning på grafiskt arbete. Fördelen med att logga in här är att du får lokal (snabb) grafik, två skärmar, samt åtkomst till USB och DVD-spelare. För installation och uppgradering av mjukvara samt rapportering av problem, kontakta i första hand lidbjork.
 • Text-terminaler
  Sådana finns också en eller flera i T-salen, lite varierande antal och sort. Ofta står de på ett litet rullbord. De kan heta VT510 eller VT320, eller kanske Tektronix 4014. Här loggar man in om man är en äkta vintage-datahacker.

Via SSH

Man kan också logga in på Updates loginservrar via Internet om man befinner sig nån annan stans än i T-salen. Då använder man SSH.

Linux, OSX, och andra Unix-system

I Unix skriver man helt enkelt följande kommando i ett terminalfönster:

ssh dittnamn@datornamn.update.uu.se

Ersätt dittnamn med ditt användarnamn hos Update, och datornamn med namnet på servern du vill logga in på. Om du inte vet vilken server du vill logga in på, så vill du logga in på User.update.uu.se. :)

Om du vill kunna köra grafiska program kan du lägga till -X:

ssh -X dittnamn@datornamn.update.uu.se

Detta slår på “X-forwarding”. Observera att grafiska program kommer att gå långsamt, eftersom all grafik måste färdas över nätet. Inte alla maskiner som tillåter SSH-login stödjer X-forwarding.

Windows

I Windows kan man använda programmet PuTTY, som finns att ladda ner här.

Precis som i Unix så anger du ditt användarnamn samt namnet på servern du vill logga in på, på formen datornamn.update.uu.se. Dessa skrivs in i därtill avsedda fält i det fönster som kommer upp när man kör igång PuTTY. Vet du inte vilken server du vill logga in på, skriv User.update.uu.se.


Den grafiska miljön

När du loggar in på en X-terminal eller arbetsstation i T-salen hamnar du i en grafisk fönstermiljö, där du använder musen för att navigera på liknande sätt som i OSX och Windows. Fönstersystemet som används i Unix heter X, även kallat X11. Detta system innefattar inte i sig något användargränssnitt som tillhandahåller menyer, aktivitetsfält, fönsterramar och liknande, utan dessa funktioner implementeras av ett separat program som kallas fönsterhanteraren.

Det finns ett stort antal olika fönsterhanterare för X11, som ofta skiljer sig mycket dramatiskt från varandra och från vad man kanske är van vid från andra operativsystem. Vilken fönsterhanterare man vill köra är helt upp till ens egen smak. Nya konton hos Update använder per default XFCE, som är en lättviktig och lättanvänd fönsterhanterare, som borde kännas bekant även för Windowsanvändare.

När du loggar in med ditt nya konto i T-salen får du en skärm med ett aktivitetsfält högst upp, en liten meny längst ner i mitten, samt några ikoner. Bakgrunden, som upptar större delen av skärmen, kallas i X11 rotfönstret. Detta motsvarar närmast skrivbordet i Windows, men kan användas på olika sätt i olika fönsterhanterare. I XFCE visar rotfönstret ikoner för de filer som finns i din hemkatalog, samt en papperskorg och genvägar till din hemkatalog och till datorns rotkatalog. Det visar även en bakgrundsbild, som du kan konfigurera efter egen smak.

Längst ner på skärmen finns en meny med några olika applikationsprogram. När du klickar på ett av dessa kan du se att programmet som startar dyker upp i aktivitetsfältet högst upp på skärmen. Lägg också märke till de fyra rektanglarna till höger i aktivitetsfältet, som visar dina workspaces. När du startar ett nytt program visas också en miniatyrbild av dess fönster i det aktuella worskpacet. Du kan växla mellan workspaces genom att klicka där. Du kan även klicka och dra de små miniatyrfönstren för att flytta fönster mellan workspaces. Detta kan du också göra genom att klicka på det riktiga fönstrets titelrad och dra fönstret utanför kanten på skärmen.

Om du mittenklickar på rotfönstret (skrollhjulet är mittenknappen) får du upp en meny, som också låter dig växla mellan dina workspaces, och även mellan olika fönster.

Om du högerklickar på rotfönstret får du upp en annan meny. Titta vad som finns där.

Uppe till vänster i aktivitetsfältet finns en meny som liknar startmenyn i Windows. Där finns många applikationsprogram. I högra änden av aktivitetsfältet finns en meny som ditt namn står på. Där klickar du för att logga ut, samt för att låsa terminalen om du går ifrån den.

Både aktivitetsfältet, menyn i botten av skärmen, och rotfönstret har högerklicksmenyer där man kan konfigurera dessa. Titta efter vilka olika konfigurationsalternativ som finns.

Tänk på att XFCE bara är en av många olika fönsterhanterare som finns i X11. Vem som helst kan skriva en egen; fönsterhanteraren är ett applikationsprogram, och behöver inte installeras av en systemadministratör eller startas av någon systemprocess. På loginfönstret, där du skriver in ditt användarnamn och lösenord när du loggar in, finns en meny där du kan välja vilken fönsterhanterare du vill köra. Testa gärna andra fönsterhanterare än XFCE.

Om du skapar en fil i din hemkatalog med namnet .xsession används denna som startprogram för din session när du loggar in grafiskt. Filen är vanligtvis ett shellskript, som startar din fönsterhanterare. Du kan själv skriva ett sådant skript om du är bekant med shell-programmering. På så vis kan du starta en egen fönsterhanterare som inte finns med i menyn, eller starta ytterligare applikationer som du alltid vill ha när du loggar in, t.ex. en klocka eller ett terminalfönster. Du kan också utföra andra operationer, t.ex. ändra tangentbordsmappning. Tänk dock på att:

 • Om du startar applikationsprogram i din .xsession måste du avsluta kommandona med & för att starta programmen i bakgrunden. Annars kommer skriptet att vänta på att varje program avslutas innan det fortsätter med nästa.
 • Din session avslutas när din .xsession avslutas, så det sista kommandot (som vanligtvis startar din fönsterhanterare) ska inte sluta med &, eftersom din session isåfall kommer att avslutas omedelbart när du loggar in.

Tänk också på att inte alla fönsterhanterare nödvändigtvis finns på alla datorer. Även om din session funkar bra på Tricho kanske du inte kan logga in alls på Salvia. Om du omedelbart loggas ut när du loggat in kan det bero på att din fönsterhanterare inte finns. Testa isåfall att välja en annan fönsterhanterare i menyn, om det finns en meny. Om du vill ha en fönsterhanterare installerad där den saknas kan du tala med admin.


Låsa terminalen

Om du går ifrån terminalen när du är inloggad är det viktigt att du låser den. Om du kör default-XFCE-sessionen kan du klicka på “Lock” i menyn längst upp till höger på skärmen. Andra fönsterhanterare har låskommandot på andra ställen. Om det saknas helt kan du lägga till det i någon meny eller som kortkommando. Fönsterhanterare ska med fördel konfigureras som man själv vill ha dem. Läs din fönsterhanterares dokumentation.

Kommandot som i själva verket körs för att låsa terminalen är:

xscreensaver-command -lock

Detta är alltså det kommando du lägger in i någon lämplig meny om det saknas i din fönsterhanterare. Kommandot kan givetvis också köras direkt i en terminal. För att det ska gå att låsa terminalen måste xscreensaver först vara igång i bakgrunden. Detta program startas av XFCE vid login, och om du skriver din egen .xsession bör du starta xscreensaver där.

xscreensaver är också som namnet antyder ett skärmsläckarprogram, och kan låsa terminalen automatiskt vid inaktivitet. Det har ett antal olika skärmsläckare inbyggda. Du kan köra kommandot xscreensaver-demo för att bläddra mellan dem och välja vilka som ska visas, samt konfigurera xscreensaver.


Epost

Spamfiltrering

Epost hos Update kommer precis som i övriga världen att bestå av spam i större eller mindre grad. Alla brev scannas av Amavis och ges en poängsumma. Utifrån denna summa kan du själv välja vad som görs med ditt brev.

För att lista de inställningar just du har kan du inloggad på något av Updates system köra

ldapsearch uid=<username>

Då ser du där en massa information om ditt konto i Updates LDAP-träd. Av intresse för spam är tre rader som innehåller:

amavisSpamTagLevel: <nummer>
amavisSpamTag2Level: <nummer>
amavisSpamKillLevel: <nummer>

Det första värdet är vid hur många poäng som brevet får en tag som spam. Denna kan du sedan använda för att med t.ex. procmail eller annat verktyg filtrera undan brevet. Intressantast är dock kanske det tredje värdet. Vid denna nivå kastas brevet oläst och du slipper se det. Vilka värden som passar dig provas bäst fram utifrån ditt empiriska underlag.

För att ändra dessa värden använder du ldapmodify. Skapa en fil som nedan som spam.ldif

dn: uid=<username>,ou=People,dc=Update,dc=UU,dc=SE
changetype: modify
replace: amavisSpamKillLevel
amavisSpamKillLevel: 4

Sedan modifierar du ditt värde med:

ldapmodify -xWD uid=<username>,ou=People,dc=Update,dc=UU,dc=SE -f spam.ldif

-D det Distinguished Name du ska binda till

-W simple authetication prompt, istället för att ange på kommandoraden

-x simple authetication

Läsa epost hemifrån

Om du vill läsa mail hemma eller på din telefon så kan du komma åt Updates mailservrar med hjälp av följande inställningar:

server för inkommande: imap.update.uu.se
port för tls: 143 (default)
port för ssl: 993 (default)
server för utgående: smtp.update.uu.se
port för starttls: 587 (default)
användarnamn: "ditt-update-användarnamn"
lösen: "ditt-update-lösen"

Vidareskicka din Updatepost till annan adress

Om du hellre önskar att skicka all post till din Updateadress vidare till en annan adress så kan du göra detta med hjälp av procmail. Detta gör du genom att skapa filen .forward i din hemkatalog och i denna stoppa adressen du vill att eposten ska skickas till. Tänk dock på att detta endast gäller för epost som kommit efter att forwarden lades till och att nyanlända mail inte längre kommer att sparas på ditt Updatekonto.


Skrivare


WWW


Slasken

Förutom sin hemkatalog så har man också utrymme under katalogen /slask/. Där lägger man med fördel saker som tar mycket plats och som man inte blir jätteledsen om de försvinner. Fördelen med slasken är att man har obegränsat utrymme och att vi slipper göra backuper i onödan. Filer man är rädd om ska man dock lägga i sin hemkatalog. Får man ont om utrymme kan man bara be admin om mer.

Under /slask/ finns underkataloger med namn som psilo1 och tricho1. Namnen anger på vilken server katalogerna ligger fysiskt. Siffran i namnet finns ifall en servar har flera slaskutrymmen, men det är det ingen som har för tillfället. Under de olika katalogerna finns sedan kataloger för alla användarna, som har samma namn som användarnamnet. Så har t.ex. användaren bjarni en katalog som heter /slask/tricho1/bjarni/.


Introduktion till Unix


Maskiner som kräver särskilt konto

En del datorer hos Update är inte anslutna till den delade användardatabasen. En del av dem är ändå avsedda för alla användare att logga in på, men de kör operativsystem som inte med lätthet kan dela konton med Unix-system. T.ex. har Magica egna konton, och Krille skulle ha det när den har bootat NetBSD, om bara BQT orkade fixa det! VMS-maskinerna delar inte konton och hemkataloger med Unix-maskinerna idag.

Vill man ha ett konto på en maskin som man inte kan använda sitt vanliga konto på så är det bara att prata med nån som är admin på maskinen.

admin/handbok.txt · Last modified: 2022/04/11 02:04 by 216.244.66.247

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki