User Tools

Site Tools


projekt:rudel:faq
 • Hur mycket yta använder Update?
 • Hur många medlemmar har Update?
  • ca 80
 • Hur stora är Updates intäkter?
  • Med 80 medlemmar som betalar vardera:
   • Normal avgift(240kr): 19 200kr/år
   • Premiumavgift(1000kr): 80 000kr/år
   • 30 premium, 50 normal: 42 000kr/år
 • Vilka är UMS?
 • Hur många medlemmar har UMS?
  • ca 100
 • Hur mycket kostar lokaler?
  • Det varierar, UMS har gjort en del jobb för att hitta lokal i Uppsala och varit öppna med sina resultat vilket ger en fingervisning:
   • Lokal 1*, 195m2: 8000:- (482kr/m2/år)
   • Lokal 2, 456m2, 34000:- (894kr/m2/år)
   • Lokal 3, 115m2, 8000:- (835kr/m2/år)
   • Lokal 4*, 376m2: 11230:- (358kr/m2/år)
   • Lokal 5, 165m2: 12375:- (900/kr/m2/år)

(*) Det ska tillägas att lokal 1 och lokal 4 i listan ovan är någon form av sammarbete med t.ex. kommun och UMS och formodligen subventionerad på något vis.Elektricitet, vatten och andra omkostnader kan tillkomma.

projekt/rudel/faq.txt · Last modified: 2022/04/08 06:30 by 114.119.130.167

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki