User Tools

Site Tools


projekt:rudel:lokalbehov

Update Lokalbehov

Updates verksamhet bedrivs i vår datorhall, t-sal, förråd och i allmänna lokaler i hus 1. Det är för det mesta trångt och lokalerna har format aktiviteten.

För en översikt se: polacksbacken

Nuvarande lokaler och dess syfte

Lokalnumret är hämtat från en ritning från akademiska hus och är samma som står bredvid dörren på en del av rummen.

Föreningens
Lokal Syfte Storlek
030 Datorhall 8 x 4m = 32 kvm
015 T-sal 6 x 7m = 42 kvm
015b Passage 4 x 2.5m = 10 kvm
014 förråd 3 x 6m = 18 kvm
010 förråd 6 x 3.5m = 21 kvm
009 förråd 6 x 3.5m + 1.5 * 2 = 24 kvm
Total 147 kvm
Lånade
Lokal Syfte Storlek
007a Förråd korridor 1 x 3m = 3 kvm
008 Förråd 3 x 4m = 12 kvm
001 Utställning Cray 2 x 1m = 2 kvm
036 Utställning DEC2060 ca 9 kvm
Totalt 26 kvm

Allt som allt: 173 kvm

Behov

I den händelse att Update drastiskt måste skära ner på lokaler och välja bort föremål så kan följande tabell vara användbar.

Fotavtryck är den minimala yta ett föremål behöver, driftsyta är det mått som rekommenderas kunna komma åt och använda föremålet. Driftsytan är hämtad från installationsmanualer där det finns, annars är det föremålets fotavtryck plus svängrum för att öppna dörrar eller liknande.

Siffrorna är omvandlade från inches i manualerna och avrundningen godtycklig, se siffrorna som en uppskattning. Klicka på respektive dators länk för mer information om storlek.

Mått markerade med en astrisk * är tagna från vol's ritningar över hallen.

Föremål Fotavtryck (Bredd x Djup)Driftyta (Bredd z Djup)
Carmen 4,8 x 0,76 = 3,65kvm4,81 x 2,59 = 12,46kvm
AIDA 3,42 x 0,76 = 2,58kvm 3,42 x 2,59 = 8,88kvm
ELSA 0,89 x 0,84 = 0,75kvm 1,3 x 2,3 = 2,99kvm
Crap-13×0,54 x 0,80 = 1,30kvm?
Krille??
Arne??
Magica1,118 x 0,915 = 1,02kvm 1,118 x 2,57 = 2,87kvm
Knase1,118 x 0,915 = 1,02kvm1,118 x 2,57 = 2,87kvm
Helena??
Warsaw * 0,98 x 1,27 = 2,25kvm ?
Speedy * 0,61 x 1,0 = 0,61 kvm ?
Riemann1,28 x 0,85 = 1,09kvm?
Greek0,45 x 0,85 = 0,38kvm?
4 x RP06 4 x 0,7 = 2,8kvm (116 cm h x 84 cm w x 81 cm d) 4 x 1,83 = 7,3kvm
2 x RP07 2 x 0,52 = 1,04kvm (117,5 cm h x 62 cm w x 84 cm d) 2 x 1,75 = 3,5 kvm
2 x TU77 2 x 0,55 = 1,10kvm (152,4 cm h x 67,3 cm w x 81,9 cm d) 2 x 1,335 = 2,67 kvm
TU78 0,673 x 0,819 = 0,55 kvm 0,673 x 1,98 = 1,335 kvm
SA600??
SA700??
StorageWorks SW8100,8 x 0,875 = 0,7 kvm?
2xTu81 * 0,54 x 0,75 = 0,405 kvm?
RM80??
2xHSC902x 0,54 x 0,92 = 0,99kvm?
RA82??
RK070,54 x 0,79 = 0,43kvm?
StarCoupler * 0,54 x 0,75 = 0,405 kvm?
Psilorack * 1,10 x 0,77 = 0,847 kvm?
PC-rack ??

Åsikter och Tankar

Följande är mina(Pontus) tankar kring Updates verksamhet och inte på något vis förankrade i föreningen, detta är ett diskussionsunderlag.

Den mesta aktiviteten i föreningen bedrivs fysiskt på plats i T-salen samt på föreningens moderna datorer med mail, hemsida, hemkataloger och diverse tjänster. För att Update ska fortleva som förening på samma sätt behövs en gemensam lokal med utrymme för studier, datoranvändande och hårdvaruprojekt. De nuvarande 40kvm är en lagom storlek. Utöver detta behövs tillgång till badrum och ett serverrum som är separat för ljudets skull. Serverrummet kan klara sig utan kyla om vi ansträngde oss och skar ner på antalet datorer. Alltså skulle jag säga att minimala behov skulle tillfredsställas av 50kvm uppdelat på lämpligt vis. Låt oss kalla detta Alternativ C.

Alternativ C utesluter tyvärr en annan mycket viktig del av föreningens verksamhet, den av bevarande och historisk karaktär. För detta ändamål är vi redan trångbodda och något mindre än dagens 147kvm skulle krävas att vi gallrar i samlingarna eller krymper T-salens yta. Låt oss kalla en lösning med 150kvm för Alternativ B.

För att enklare kunna jobba med den samling vi har så den bättre kan presenteras och vårdas skulle det vara lämpligt med en större serverhall och ett extra utrymme som verkstad. Låt oss säga 50 extra kvadratmeter och kalla detta för Alternativ A.

Man kan naturligtvis tänka sig att tränga in föreningen på mindre än 50kvm eller rentav göra föreningen virtuell och flytta in serverdriften i ett rack hos något server-hotell. Låt oss kalla det för Alternativ Q och hoppas att det aldrig händer.

AlternativYtaKostnad
A200kvm?
B150kvm?
C50kvm?

Det vore intressant att kunna sätta en prislapp på vardera alternativ. Alltså en årlig kostnad och sedan se vad som kan göras för att samla in den summan.

En snabb koll på nätet indikerar att mellan 1000 och 1500 kr/år/kvm inte är orimlig för en industrilokal. Se mer om lokaler i vår FAQ

projekt/rudel/lokalbehov.txt · Last modified: 2022/04/12 17:46 by 114.119.130.168

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki