User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering

This is an old revision of the document!


Här listar vi Updates datorer efter hur viktiga vi tycker de är utifrån ett musealt perspektiv. Än så länge ganska löst definerat och listan nedan är inte slutgiltig.

projekt/rudel/grovinventering.1481660919.txt.gz · Last modified: 2016/12/13 20:28 by pontus