User Tools

Site Tools


projekt:svartbaecksgatan_2023-1

Exhibition Svartbäcksgatan 2023-1

Temporary exhibition showing homecomputers, some of them running. Signs for permanently exhibited machines.

Bjarni's A5 sign example.

Skript som genererar tidslinjer

The source files for the signs are collected in a git repository. To get access, send a public key to zeltophil. After your key has been added, run the following command:

git clone geruempel_gitolite@git.user.in-berlin.de:utstallning_2023.git

Planering

Föremål som ställs ut är:

Temporär Skylt Körande Wiki (encyklopedi/katalog)
Apple II KLAR Stub i encyklopedin
ABC80 KLAR Stub i encyklopedin
Amiga 500 KLAR Ja, uppställd, kräver disketter, kräver handbok Stub i encyklopedin
C64 KLAR Ja, uppställd, kräver lagring, kräver handbok Stub i encyklopedin
Macintosh Plus KLAR Ja, uppställd, kräver lagring, kräver handbok Stub i encyklopedin
TRS-80 KLAR Katalogsida
ZX Spectrum KLAR Ja, uppställd, behöver lånas från micken, kräver handbok Stub i encykopedin
Atari ST KLAR Stub i encyklopedin
MSX: SVI728 KLAR
Permanent Skylt Körande Wiki (encyklopedi/katalog)
Asteroids ?? JA Katalogsida
PDP-12 återanvänds
PDP-11/10 KLAR Körbar vid önskemål Katalogsida
PDP-8/I återanvänds
Symbolics 3650 ??
Cray Y-MP EL återanvänds Katalogsida
TU78 ??
RP06 ??
Tektronix 4014 KLAR Stub i encyklopedin

Time plan: exhibition_2023-1_time_plan.jpg

projekt/svartbaecksgatan_2023-1.txt · Last modified: 2023/07/13 18:42 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki