User Tools

Site Tools


projekt:svartbaecksgatan_2023-1

Exhibition Svartbäcksgatan 2023-1

Temporary exhibition showing homecomputers, some of them running. Signs for permanently exhibited machines.

Bjarni's A5 sign example.

Skript som genererar tidslinjer

Planering

Föremål som ställs ut är:

Skylt Körande Wiki (encyklopedi/katalog)
Apple II ?? Stub i encyklopedin
ABC80 josk Stub i encyklopedin
Amiga 500 vol Ja, uppställd, kräver disketter, kräver handbok Stub i encyklopedin
C64 KLAR Ja, uppställd, kräver lagring, kräver handbok Stub i encyklopedin
Macintosh Plus zeltophil Ja, uppställd, kräver handbok
TRS-80 kgs Katalogsida
ZX Spectrum KLAR Ja, behöver lånas från micken, kräver handbok Stub i encykopedin
Atari ST KLAR Stub i encyklopedin
MSX: SVI728 KLAR
Asteroids ?? JA Katalogsida
PDP-12 ??
PDP-11/10 josk Körbar vid önskemål Katalogsida
PDP-8/I ??
Symbolics 3650 ??
Cray Y-MP EL thorild? Katalogsida
TU78 ??
RP06 ??
Tektronix 4014 ??

Time plan: exhibition_2023-1_time_plan.jpg

projekt/svartbaecksgatan_2023-1.txt · Last modified: 2023/05/29 21:50 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki