User Tools

Site Tools


projekt:manadens_dator

Månadens dator

Varje månad väljer vi ut en dator från Updates samling, och ägnar månaden åt att undersöka dess skick, reparerar den om den är trasig, och sedan utforskar den: dess arkitektur, historia, och mjukvara. På torsdagsverkstaden, tredje torsdagen i månaden, väljer vi vilken som ska vara nästa månads dator, och under månaden finns datorn alltid framme på ett bord i L-rummet för den som är nyfiken.

projekt/manadens_dator.txt · Last modified: 2023/03/29 12:29 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki